Lundens Ridklubb



Medlemsavgift för 2018:

175 kr

I medlemsavgiften ingår en olycksfallsförsäkring som gäller från och med 2018. Lundens Ridklubb är medlem i Svenska Ridsportförbundet, se deras hemsida www.ridport.se och läs mer om vad ditt medlemsskap ger dig för förmåner.
Mailadress:  lundensridklubb@gmail.com
 
Hemsida: http://laget.se/lundensrk